cenník

 
 

Pri základových doskách sa cena odvíja od viacerých objektívnych faktorov:

1. svahovitosť terénu

2. podložie terénu

3.výška debniacich tvárnic

4.cena betónu v danom regióne

Z tohto dôvodu máme ku každému zákazníkovi individuálny prístup a pre každého spravíme najvýhodnejšiu cenovú ponuku na mieru. Stačí nás len kontaktovať.

Naša základná cena pri rovinatom pozemku, jedna rada DT tvárnic, pri pevnom podloží terénu  je od 50 € za m2 na kľúč .

ČO JE V CENE PRÁCE?

1.    Určenie výšky základovej dosky za prítomnosti majiteľa.

2.    Vyvapnenie pnenie vytýčených obvodových základových pásov, vytýčenie vnútorných základových pásov (pokiaľ nie sú vytýčené) a ich vyvapnenie

3.     Výkop ,asistencia pri výkopoch. Dočisťovanie výkopov. 

4.    Uloženie štrkového lôžka ak sa nachádza v projekte a jeho zhutnenie.

5.    Uloženie zemniacej pásoviny a uzemnenie pre bleskozvody

6.    Osadenie chráničiek na vodu, elektrinu a kanalizáciu do základových pásov

7.    Fixácia výšky základových pásov

8.    Betonáž  a vyrovnanie základových pásov

9.    Osadenie železa do základových pásov

10. Osadenie tvárnic a železa do tvárnic a ich poviazanie

11. Asistencia pri betonáži tvárnic

12. Zhutnenie zeminy vo vnútri základov

13. Uloženie kanalizácie v základoch

14. Šalovanie  základov

15. Rozvoz makadamu po základoch a jeho zhutnenie

16. Osadenie a poviazanie kari sietí

17. Asistencia pri betonáži základovej dosky (garancia výškového rozdielu +-1 cm na celej ploche základov!,

 

 

ČO SI MÔŽE KLIENT ZABEZPEČIŤ SAMOSTATNE?

·         Traktorbáger, resp. minibáger

·         Chráničky na vodu, elektrinu a kanalizáciu

·         Štrk (ak je v projekte)

·         Pásovinu a elektroguľatinu

·         Betón do pásov, do tvárnic a do deky

·         Železo do základových pásov a do tvárnic

·         Tvárnice

·         Kanalizačné rúry a kolená

·         Makadam

·         Kari sieť

·         Elektrinu na pozemku a vodu

 

CHCETE SI MATERIÁL ZABEZPEČIŤ SAMOSTATNE?

CENA PRÁCE:

·         Vyvápnenie  základových pásov: 40 €

·         Uloženie uzemnenia a vývodov bleskozvodu: 50 €

·         Uloženie chráničiek na vodu, elektrinu, kanalizáciu: voda 15 € (1x), elektrina 10 € (1x), kanalizácia 20 € (1x)

·         Asistencia pri výkopových prácach a navážaní zeminy/makadamu: 30 €/hodina

·         Uloženie lôžka: 17 €/m3 (asistencia pri bágri)

·         Kaskády (ak sú potrebné) 1ks 20 €

·         Betonáž základových pásov s pumpou: 15 €/m3 (bez pumpy 25 €/m3)

·         Navŕtanie / uloženie roxorov do dĺžky 1m: 1 ks 0,5 €

·         Rozmeranie tvárnic na základové pásy: 50 €

·         Uloženie tvárnice:

o    20: 1 €

o    25: 1,1 €

o    30: 1,3 €

o    40: 1,5 €

·         Poviazanie a uloženie roxorov ležato 1m: 0,5 €

·         Betonáž tvárnic: 20 €/m3 (bez pumpy do 4 m3 38 €/m3)

·         Šalovanie  základov: 6 €/m

·         Uloženie kanalizácie: 10 €/m

·         Zhutnenie zeminy v základoch vibračnou nohou: 2 €/m2

·         Navozenie makadamu asistencia pri bágri + zhutnenie: 1,5 €/m2

·         Uloženie a poviazanie kari siete 1 rada pri spodnom povrchu  1ks 10 €

·         Betonáž základovej dosky: 25 € za m3 (bez pumpy: 30 € m3)

·         Cesta: 40 centov/km (realizácia trvá spravidla 4-6 pracovných dní)

 

 

Uvedené ceny sú VRÁTANE DPH

Pri cene práce, ak si materiál zabezpečuje investor, pri prestoji viac ako 1 hod. sa účtuje 30 € za každú začatú hodinu.

 

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.