ZÁkladovÉ dosky

 

Výstavba základovej platne pozostáva:

 • z výkopov
 • z montáže uzemňovacej pásoviny (bleskozvodu)
 • z betonáže základových pásov
 • z výstavby telesa základovej platne debniacimi tvárnicami
 • z betonáže otvorov debniacich tvárnic
 • zo spätného zásypu  zeminou, jej zhutnenie
 • z montáže  kanalizácie
 • z vytvorenie štrkového lôžka
 • z montáže fólie
 • z montáže kari siete
 • z montáže debnenia
 • z betonáže základovej dosky

       cena   :   od  50 € za m

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.